Einde aan (werk) stress

Onderzoek concludeert: “5 minuten luisteren naar speciale PPD mp3’s verhoogt de innerlijke rust aanzienlijk – minder werkstress”.

Stress is op dit moment de grootste veroorzaker van (mentaal) verzuim in onze maatschappij. We weten dat omdat organisaties verzuimcijfers bijhouden en verzekeraars onze privébezoeken aan huisartsen en andere zorgprofessionals. Tel daar nog bij op de keren dat we (school)ziek, zwak of misselijk thuis op de bank zitten en het is duidelijk dat het tijd wordt om stress eens serieus aan te gaan pakken.

Factoren die stress veroorzaken
Toegegeven, er is natuurlijk al jaren aandacht voor de werkstress problematiek, vooral vanuit het Haagse. De bovengenoemde cijfers laten echter zien dat er de laatste jaren geen noemenswaardige verbeteringen plaats vinden. De huidige aanpak lijkt goed beschouwd weer een voorbeeld van symptoombestrijding en dat werkt niet! Het wordt tijd dat we vanuit een veel groter perspectief in kaart gaan brengen wat ten grondslag ligt aan stress en ‘maatschappelijk lijden’.

stress en werkEen groter perspectief

In onderstaande opsomming hebben we een overzicht gemaakt van alle stressfactoren die een rol spelen in ons leven.
Ze zijn onderverdeeld in 2 categorieën.
Categorie I betreft stress waar we ons min of meer van bewust zijn, categorie II bevat factoren die ons onbewust stress bezorgen.

 

Bewuste stress factoren
– fysieke stress (geweld, te kort aan slaap en beweging)
– emotionele stress (scheiding, overlijden, opvoeding)
– psychologische stress (agendadruk, prestatie/inkomensdruk, slecht zelfbeeld, reclames)
– seksuele stress (verkrachting, misbruik)
– ziekte stress (chronische of zeer ernstige ziekte)
– sociale stress (pesten, eenzaamheid, ontbreken sociale context)

Onbewuste stress factoren:
– voedingsstress (ongezond eten en drinken)
– drugs en toxiciteit stress (vaccinaties, medicijnen, alcohol, tabak)
– milieu-stress (milieu toxines, radioactiviteit, EM straling, fijn stof)
– geschiedenis of epigenetische stress (wereldoorlogen, repressie, hongersnood, genocide)

Falende aanpak
Als we dit bovenstaande lijstje tot ons laten doordringen kunnen we niet anders dan concluderen dat de aanpak van stress in onze maatschappij hopeloos te kort schiet. De aanbevelingen om stress te reduceren zijn slechts op enkele stressfactoren gericht, zoals fysieke en psychologische stress. We kennen allemaal de postbus 51 tips om regelmatig te bewegen / sporten, tijd voor jezelf te nemen, gezond (…) te eten & drinken en een bmi tussen 20-25 aan te houden. Maar dan hebben we zo ongeveer wel gehad. De andere 8 factoren blijven onbelicht. Ontoereikend dus!

Maar ‘Wat dan wel?
De enige mogelijkheid om dit stressmonster aan te pakken, is ons te focussen op de interne stressreceptoren in ons menselijk systeem. De buitenwereld kunnen we niet of zeer moeilijk controleren, de binnenwereld veel gemakkelijker.
PPDs luisteren stress Als ik stressreceptor zeg bedoel ik eigenlijk het deel in ons menselijk systeem dat zorgt voor stressreacties en dan heb ik over het reptielen– of instinctieve brein. Als dit deel van het brein optimaal functioneert zullen de uiterlijke omstandigheden slechts kortdurende stressreacties oproepen en zullen mensen in staat zijn een duurzaam ontspannen leven te leiden, ongeacht die uiterlijke omstandigheden. Dat klinkt als Utopia, of toch niet?

Hoe laten we ons reptielenbrein optimaal functioneren 
Uit recent onderzoek blijkt dat doorsnee mensen na 5 weken ‘reptielenbrein ontspannen’ (5 min/dag mp3 luisteren) al een duidelijk effect vaststellen in hun leven, vooral in het geestelijke domein. Ruim de helft van de deelnemers aan het onderzoek gaf bijvoorbeeld aan veel minder emotioneel te zijn (boos, verdrietig, jaloers) en minder last te hebben van stemmingswisselingen en stressgevoelens. Met andere woorden, de uiterlijke omstandigheden begonnen minder impact te hebben op hun leven!

Ook waren er duidelijke verbeteringen op het gebied van zelfvertrouwen en zelfexpressie, meer focus op het uitvoeren van (school) taken en zelfs een sterk verbeterde houding als het gaat om het oplossen van ruzieachtige situaties (veel makkelijker vergeven en vergeten).

De volgende top 3 ontstond toen deelnemers gevraagd werd op welk gebied er in hun leven iets veranderd was:

  1. veel meer innerlijke rust (78%).
  2. meer durf om uit de comfortzone te komen en iets nieuws aan te pakken (76%)
  3. minder negatieve emoties (68%)

Het dus is kennelijk mogelijk in korte tijd het innerlijke stress systeem tot rust te brengen, waardoor uiterlijke omstandigheden er minder toe doen. Dat moet toch veel mensen als muziek in de oren klinken?

Zelf proberen?
Voor mensen die dit inderdaad als muziek in de oren klinkt en die hun nieuwsgierigheid achterna willen is er nu een mogelijkheid. Rechtsboven aan de pagina kan je een probeer PPD (mp3) aanvragen en eens een weekje testen of er inderdaad positieve verschuivingen optreden in het veld van werkstress. 5 weken luisteren kan natuurlijk ook.

Reacties van deelnemers
Om de luisteraars zelf nog aan het woord te laten is hieronder een greep gedaan uit de reacties die deelnemers na 5 weken PPD luisteren hebben teruggekoppeld:

“ik slaap veel beter, langer achter elkaar en dieper”, “ik merk dat ik ineens boosheid kan tonen, ene emotie die ik tot nu toe nooit in mijn leven heb getoond, het is wel eng, maar het geeft ruimte”, “er is helderheid in mijn hoofd gekomen, heel prettig, de stabiliteit is toegenomen” , “ik krijg veel meer zicht op mijn eigen functioneren en dat beïnvloed mijn leven aanzienlijk“, “ik merk meer ontspanning, kan beter bij mezelf blijven”, “ik ben milder naar andere mensen toe”.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail