Bevrijdingsdag – laat het verleden los

Het is weer tijd voor onze jaarlijkse nationale herdenkingsdagen. Maar wat zijn we eigenlijk aan het doen op die dagen? Natuurlijk, de oudere onder ons herdenken de oorlogsjaren, maar in bredere zin is het ook een oproep om stil te staan bij het verleden, respect te tonen voor hen die hun leven hebben opgeofferd voor vrijheid en te vieren (ons te realiseren) dat we in vrijheid kunnen leven.

vrijheid dag

Als je het fenomeen van herdenken eens goed beschouwt kunnen een aantal interessante vragen worden gesteld:
1.     Waarom is het verleden zo belangrijk?
2.     Wat is de rol van respect tonen voor overledenen?
3.     Wat is vrijheid en wat betekent in vrijheid leven?
4.     Zijn 2 dagen per jaar genoeg?

 

Waarom is het verleden zo belangrijk?
Iedereen weet dat hij of zij het product is van het verleden. DNA is afkomstig van (voor) ouders, al ons gedrag, onze kennis, wijsheid, normen en waarden zijn gebaseerd op dat wat we in het verleden geleerd en ervaren hebben.
Dat verleden betreft ons persoonlijke leven, maar zeker ook het verleden waar we als persoon niet bij waren. Ons instinct laat zien dat de evolutie van honderden miljoenen jaren geleid heeft tot overlevingsgedrag, bijvoorbeeld vechten, vluchten en eten, zoals te herkennen als we een slang tegenkomen of als er een kleine spin op tafel loopt.

Er is een onbewust besef (innerlijk weten) dat het verleden invloed heeft op hoe gelukkig we ons voelen, vooral de negatieve herinneringen zijn een trigger. Door de eeuwen heen zijn daarom ceremonies en rituelen rondom ‘negatieve’ gebeurtenissen uitgevoerd, juist om dat verleden te neutraliseren. Gezamenlijk herdenken verlicht de pijn en heelt de wonden.

Wat is de rol van respect tonen voor overledenen?
Voorouderverering is een verschijnsel dat in vele culturen en tijden van de geschiedenis heeft plaatsgevonden en nog steeds plaats vindt.

 

 

Het heeft te maken met de geloofsovertuiging dat de geesten van de doden in de natuurlijke wereld blijven bestaan en de mogelijkheid hebben om het lot van het leven te beïnvloeden. Met andere woorden, zorg goed voor je voorouders anders zou het wel eens slecht met je kunnen aflopen.

In onze Westerse cultuur is het verschijnsel van persoonlijke voorouderverering op de achtergrond geraakt, maar het lijkt erop dat ons innerlijk weten ons ertoe aanzet nu regelmatig collectieve herdenkingen te organiseren. Doorgaans hebben die te maken met gewonnen oorlogen die ons hebben bevrijd van overheersers, 5 mei is daar een goed voorbeeld van.

Wat is vrijheid en wat betekent in vrijheid leven eigenlijk?
In bovengenoemd voorbeeld heeft het Nederlandse volk zich bevrijdt van het juk van de Duitse overheersers, dat wil zeggen dat we weer kunnen leven zoals we dat zelf willen. Leven naar onze eigen maatstaven (zoals we dat gewend zijn vanuit het … verleden).

Als je echter beter kijkt geldt dat wellicht op een collectief niveau (het Nederlandse volk) maar zeker niet op individueel niveau. Veel mensen zijn bijvoorbeeld ontevreden over de Nederlandse regering en allerhande wetten en regelgeving. Individuele vrijheid is kennelijk weer van een andere orde.

vrijheid mindfulnessIn vrijheid leven heeft ogenschijnlijk te maken met uiterlijke omstandigheden (werk, sociale situatie, woonomgeving), maar wie goed oplet kan echter ervaren dat de innerlijke wereld verantwoordelijk is voor het besef van vrijheid. Je eigen verwachting (ingegeven door wederom (!) het verleden!) bepalen je stemming. Echte vrijheid heeft dus te maken met leven ‘zonder verwachtingen’ of anders gezegd, je gedachten over hoe het leven eruit moet zien niet serieus te nemen. Een hele opgave dus……

Elke dag Bevrijdingsdag – dat is mogelijk.
Zoals gezegd zijn Dodenherdenking- en Bevrijdingsdag dus bijzondere dagen. Oeroude gewoontes van voorouderverering en stilstaan bij wat vrijheid werkelijk is zijn de basis voor deze dagen. Ze zouden echter de basis moeten vormen voor ELKE dag in het jaar, maar helaas lijkt dat voor veel mensen een utopie, geen aandacht voor en ook geen tijd!

Max my Performance heeft echter een alternatief voor iedereen die wel elke dag in het jaar het verleden wil neutraliseren!
Luister 5-10 minuten per dag naar bijzondere PPD resonanties en gebruik die ‘mindfulness’ tijd verder om al je aandacht te brengen bij dat wat er gebeurt: gedachtes, ervaringen, lichamelijke sensaties.
Elke dag wordt dan Bevrijdingsdag!

108 dagen challenge
We zijn een 108 dagen challenge gestart om ‘van elke dag een Bevrijdingsdag te maken’.

Doe mee aan dit bijzondere initiatief en meld je HIER aan!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail