Elektrosmog in ons drinkwater – is dat gevaarlijk?

Er is de laatste tijd eindelijk meer aandacht voor de impact van digitalisering en bijbehorende elektrosmog op ons leven en leefmilieu. Beeldschermen, camera’s en bijbehorende sociale media zijn inmiddels overal te vinden. Thuis, op het werk en in het publieke domein, we staan er mee op en gaan ermee naar bed.

Onze zintuigen worden de gehele dag geprikkeld en daarnaast komt in de meeste gevallen deze informatie tot ons via elektromagnetische straling (EMS).

De prangende vragen die opkomen zijn: Wat betekent dat voor ons leven, ons gedrag, onze gezondheid en ons welzijn?

EMS en het leven op aarde

Ons lichaam
Laten we eens op onderzoek uitgaan, te beginnen bij onszelf, ons lichaam en hoe het functioneert. Ons lichaam bestaat uit ca. 100.000 miljard cellen die onderling communiceren via lokale potentiaal verschillen, elektrische stroompjes en elektromagnetische velden. Kortom, levende organismen bestaan op basis van elektromagnetische interacties, eigenlijk zijn elektromagnetische wezens.

Onze leefomgeving
Als we onze blik vergroten en richten op onze leefomgeving, dan kunnen we daar ook elektromagnetische velden onderscheiden:
·       van nature aanwezige velden
·       door menselijke activiteit ontstane velden

Van nature aanwezige velden zijn bijvoorbeeld het gevolg van straling vanuit de aarde, het effect van zonneactiviteit en de voortdurende bliksemontladingen in de aardse atmosfeer.

Daarnaast zijn er EM velden die opgewekt worden door menselijke activiteit, via bijvoorbeeld communicatiezenders, industriële activiteit, verkeer, elektrische apparaten, verlichting, smart phones, wifi, etc.

Al deze EM omgevingsvelden interfereren uiteraard met de velden die door ons lichaam pulseren. Activiteit op de zon, radarsignalen van het vliegverkeer of mobiel bellen hebben dus een direct effect op de innerlijke omstandigheden van de mens. Het is dus niet moeilijk in te zien dat ons leven een sterke samenhang kent met de ons omringende wereld. Niets staat op zichzelf!

EMS en de interactie met de mens
Uit bovenstaande wordt helder dat EMS invloed heeft op ons leven en functioneren. De internationale onderzoekswereld doet research naar de impact van al die EM straling op mensen (zie bijvoorbeeld http://bioinitiative.org/). De ruime meerderheid van dit onderzoek laat zien dat er flinke (negatieve) effecten worden waargenomen op onze gezondheid en functioneren. Ook is duidelijk dat we nog niet volledig begrijpen hoe een en ander precies werkt en dat vervolgonderzoek nodig is.

Maar elke weldenkende burger kan op zijn of haar vingers echter natellen dat het beperken van EMS in ons leefmilieu belangrijk is ter bescherming van onze gezondheid. Maar EMS is inmiddels overal: in publieke ruimtes, op het werk en ook thuis.

 

 

 

 

EMS, wat kunnen we er zelf tegen doen?

Het antwoord op de vraag ‘wat we zelf kunnen doen tegen EMS’ is twee ledig. We moeten eerst zorgen dat de blootstelling aan EMS zo laag mogelijk is (preventie & bescherming) en ten tweede moeten we ons lichaam behandelen tegen de impact van de opgelopen EMS.

Zo werkt preventie
Om bij de preventie te beginnen. Er zijn er maatregelen die we gemakkelijk zelf kunnen nemen. Het betreft in ieder geval als eerste met het minimaliseren van blootstelling aan EMS in je eigen leef- en werkomgeving.
De blootstelling minimaliseren kan door
·       EMS bronnen weg te nemen
·       jezelf te beschermen tegen bronnen die niet weggenomen kunnen worden.

Het wegnemen van EMS bronnen houdt bijvoorbeeld in dat je zo min mogelijk (liefst geen) gebruik gemaakt van wifi, DECT huistelefoons, magnetron, elektrisch koken (inductie), kabels en verlichting rondom je bureau, favoriete stoel en bed. En dat je daarnaast je smartphone niet of nauwelijks gebruik voor internet en (waar mogelijk) gebruik maakt van een vaste aansluiting.

Ook onze voeding en drinkwater zal van de hoogste kwaliteit moeten zijn, dat wil zeggen met zo min mogelijk resonanties veroorzaakt door bv. EMS bronnen. In de praktijk betekent dat biologische voeding en gevitaliseerd water.

Jezelf beschermen tegen EMS kan uiteraard op vele manieren, bijvoorbeeld met bepaalde gesteentes, krachtvoorwerpen en materialen voor kleding en in huis. Er zijn veel mogelijkheden beschikbaar, te veel om in dit artikel allemaal te noemen’. Voor een basale opsomming van ‘thuismaatregelen’, betrouwbare beschermingsmiddelen en beschikbare experts (woonbiologen en radiësthesisten), klik hier.

Behandelen? Een dagelijkse noodzaak!

Twee soorten blootstelling
Naast preventie en bescherming is het zeer belangrijk om de impact van de onvermijdelijke dagelijks opgelopen EMS te minimaliseren. Daarvoor moeten we begrijpen dat er twee soorten van blootstelling zijn:
1.     primaire blootstelling, die plaats vindt op het moment dat je in een EM veld terecht komt (‘de steen die in de vijver plonst’).
2.     secundaire blootstelling die het gevolg is van resonantie (‘golven die de steen veroorzaakt als ie het water raakt’).

Tegen primaire blootstelling kan je jezelf beschermen (zie vorige paragraaf), het is echter de secundaire blootstelling die ons mensen waarschijnlijk het meest hindert. De EMS bron veroorzaakt resonantiegolven die zich in ons lichaam verspreiden via de waterfase (ca. 70% van ons lichaam). Feitelijk functioneert ons lichaam als opslagvat van alle EMS resonanties waaraan we dagelijks worden blootgesteld. Er ontstaat een blijvende herinnering aan de blootstelling, die pas ‘vergeten wordt’ als de EMS resonantie geneutraliseerd wordt.

Water is de sleutel
Water is de sleutelfactor in dit verhaal, maar het gaat verder! Gedurende ons leven gebruiken we permanent en dagelijks water. Niet alleen als drinkwater (water, koffie, thee, frisdrank) maar ook om te koken, douchen, voedsel te laten groeien, etc.. Dit water is eveneens belast met EMS door bv. de gevolgen van:
– het reinigingsprocedé bij het drinkwaterbedrijf,
– resonanties van contaminanten en
– invloeden van elektriciteit kabels op de waterleidingen in de bodem tijdens het transport naar onze huizen.

Water als primaire en secundaire bron van EMS!

Vitaal water, onbelast en bruisend

Omdat water zo’n belangrijke rol speelt in ons (over)leven is het cruciaal dat we onbelast drinkwater gebruiken en dat we tegelijkertijd onszelf dagelijks reinigen door het ‘lichaamswater’ te zuiveren van de opgelopen EMS resonanties.

Om dat voor elkaar te krijgen kan je gebruik te maken van ‘helende resonanties’ die de EMS belasting opheffen. Door deze vitalisering krijgt water weer haar natuurlijke vitaliteit terug en ondersteunt daarmee onze gezondheid.

Voor alle duidelijkheid, het gaat dus om 2 acties:
1.     het drinkwater in de leiding vitaliseren (preventie)
2.     het water in je lichaam dagelijks behandelen of re-vitaliseren

Hoe beoordeel je water?
Bij de beoordeling van drinkwater gebruiken het drinkwaterbedrijf doorgaans fysisch-chemische en microbiologische parameters om te bepalen of water schoon is (b.v. aanwezigheid / concentratie van een verbinding of micro-organisme). Er zijn echter ook aanvullende methode ontwikkeld om de vitaliteit te meten.

Dr. Emoto, de Japanse wateronderzoeker, heeft laten zien dat je de vitaliteit van water kunt vaststellen door het te bevriezen en vervolgens de waterkristallen te analyseren.

Als voorbeeld [foto’s van misterwasser.eu]:  De eerste serie waterkristallen is een voorbeeld van drinkwater uit de kraan.

 

De onderstaande afbeeldingen zijn van bronwater uit diepe waterlagen.

 

Een andere methode is geïntroduceerd door de Franse arts Bovis, die de biofysische energie-inhoud als kwaliteitsstandaard gebruikt. De eenheid is vernoemt naar hemzelf, Bovis dus.

Een experiment: drinkwater vitaliseren

De energetische waarde van water
Om een beeld te krijgen van wat mogelijk is bij het vitaliseren van Nederlands drinkwater is het volgende experiment uitgevoerd. Op meerdere testmomenten zijn verschillende drinkwatermonsters geanalyseerd en beoordeeld via de methode van Bovis (zie grafiek ‘vitaliteit’).

In deze onderstaande grafiek is te zien dat drinkwater door verschillende vitalisering stappen opgewaardeerd kan worden.

 

 

 

 

 

 

‘Basis’ is het drinkwater zoals het uit de kraan komt, Vita en VV zijn 2 verschillende vitalisatoren die beschermend werken en in of om de waterflow zijn gemonteerd. Beide zijn gebaseerd op het wervelingsprincipe van Schauberger, maar kennen ook verschillen (* voor info over vitalisators stuur mail).

PPD zijn resonanties die in dit experiment actief aan het ‘basis’ water zijn toegevoegd m.b.v. een speaker op een glas basis drinkwater. In dit geval ging het om de PPD getiteld ‘Ki’. Water met een Boviswaarde van meer als 20.000 wordt gezien als goed. Hoe hoger, hoe beter.

Het drinkwater in deze test heeft een Boviswaarde van 8300. Met het gebruik van de verschillende vitalisatoren stijgt die waarde naar 20.000 resp. 44.600. Prima dus.

Ter lering en vermaak, wel gemeten maar niet afgebeeld in de grafiek de Bovis waarden van cola (2300) en spa water (5500)!

Deze Emoto afbeelding is van drinkwater dat ‘behandeld’ is met de PPD.

 

 

 

 

 

EMS in water
In de onderstaande grafiek ‘belasting door EMS’ blijkt dat diezelfde vitaliseringstappen zorgen voor een sterke afname van EMS resonantie in het water. De vitalisatoren Vita en VV zijn wederom gemonteerd in of op de waterleiding, de PPD resonanties worden via een speaker gedurende 10 minuten aan het water (in een glas) toegevoegd. In deze test is gebruik gemaakt van de PPD ‘Elektrosmog’. Hoe lager de belasting, hoe beter, een waarde onder de 2 wordt als goed gezien.

 

Opvallend is dat ‘basis’ water al een forse EMS belasting heeft. Deze belasting is zeer waarschijnlijk het gevolg van EMS in de bodem door elektriciteitskabels De vitalisatoren hebben beide impact, de VV vitalisator veroorzaakt de grootste afname.

De gemeten impact van PPD resonantie op het water is zeer belangrijk, omdat het laat zien dat secundaire belasting door EMS eenvoudig kan verminderen. Elke dag 10 min luisteren naar deze resonantie zorgt ervoor dat het water in het lichaam ontlast wordt van de opgelopen dosis.

Resonanties van chemische residuen in water
In onderstaande grafiek ‘belasting door chemische residuen’ zien we de impact van PPD resonantie op ‘standaard’ drinkwater in het veld van energetische restanten (resonanties) van pesticiden, drugs en medicijnen. Na 10 minuten ‘PPD luisteren’ is er een afname te zien van ongeveer 70% in belasting (3,3 naar 1,1). Een waarde onder de 1,25 wordt als goed beoordeeld.

Conclusie
Uit de verschillende tests blijkt dat de invloed van de 2 gebruikte vitalisatoren zeer positief en voor het verkrijgen van vitaal water, Bovis waarden van 20.000 of meer worden bereikt.

Drinkwater uit de kraan heeft een waarde rond de 8000 Bovis, bronwater uit de supermarkt bijna de helft minder! (Voor details over de vitalisatoren klik hier)

Voor het verwijderen van resonanties uit drinkwater veroorzaakt door EMS en chemische residuen blijkt uit de testen dat een combinatie van vitalisator en PPD de beste resultaten geeft. De combi aanpak laat zien dat het mogelijk is zowel de primaire bron (drinkwater) als de secundaire bron (belast lichaamswater, wijzelf) te vitaliseren. Dit is voor de dagelijkse praktijk een prima en vooral eenvoudige oplossing.

Literatuur

  1. Andeweg, Hans, In resonantie met de natuur, Kosmos Utrecht, 2001.
  2. Cobbald, Jane, Viktor Schauberger, Floris Books London, 2009.
  3. Davenas, E. et al (incl. J. Benveniste), Human basophil degranulation triggered by very dilute antiserum IgE, Nature 1988, 333: 816-818.
  4. Emoto, Masaru, De boodschap van water, Hado Publishing Tokio, 2005.
  5. Haas, Michiel, Prof. dr. ir. en ir. Henk Wever, Elektrostress & gezondheid, Samenwerkende Uitgevers, 2011.
  6. Ho, Mae – Wan, Living Rainbow H2O. World Scientific Publishing Singapore, 2012.
  7. Montagnier, Luc, DNA waves and water, Journal of Physics, 2011, Conf. Ser. Vol 306: 012007.
  8. Nieveen, Onno ir., Nooit meer Stress, Symbolon Amstelveen, 2016.
  9. Pollack, G.H., The fourth phase of water, Ebner and Sons Publishers Seattle, 2013.
  10. Simoneton, Andre, Radiations des Aliments, 1990.
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail